2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Postup pre ZAMESTNANCOV
Postup pre FYZICKÉ OSOBY,
ktoré podávajú daňové priznanie sami
Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
Postup pre DOBROVOĽNÍKOV

ĎAKUJEME