Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2% občianskemu združeniu Otvorená škôlka:

Obchodné meno alebo názov: Otvorená škôlka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Banská Bystrica, 974 04, Nešporova 3,
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42302811

 • POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení
  dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
  2 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo
  ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť
  minimálne 3 €.
 • 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky
  minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od
  organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • Do Vyhlásenia, ktoré obsahuje identifikačné údaje občianskeho združenia
  Otvorená škôlka, vpíšte vaše identifikačné údaje, spolu s vypočítanou sumou,
  ktorú chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane,
  doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Ak ste
  poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o
  zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
  dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2
  % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % príp. 3 % z dane,
  zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (!
  neuvádza sa nám poukázaná suma).

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby