Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2% občianskemu združeniu Otvorená škôlka:

Obchodné meno alebo názov: Otvorená škôlka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Banská Bystrica, 974 04, Nešporova 3,
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42302811

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:

  • Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
    2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
    3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
  • Do Vyhlásenia ktoré obsahuje identifikačné údaje občianskeho združenia Otvorená škôlka, vpíšte vaše identifikačné spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 4. 2021 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
  • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%)v prospech Vami vybraného prijímateľa.
  • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3% z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (! neuvádza sa nám poukázaná suma).

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby