Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2% občianskemu združeniu Otvorená škôlka:
Obchodné meno alebo názov: Otvorená škôlka

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Banská Bystrica, 974 04, Nešporova 3
Právna forma:  Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42302811

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré podávajú daňové priznanie sami

Ak ste fyzická osoba (živnostník) a daňové priznanie si podávate sami, vypočítajte si:
•    2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
•    3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

  • daňovom priznaní pre fyzické osoby osoby TYP A (oddiel VIII.), TYP B (oddiel XII.), sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na váš daňový úrad (v mieste vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
  • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
  • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3% z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (! neuvádza sa nám poukázaná suma).