Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2% občianskemu združeniu Otvorená škôlka:

Obchodné meno alebo názov: Otvorená škôlka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Banská Bystrica, 974 04, Nešporova 3,
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42302811

POSTUP PRE DOBROVOĽNÍKOV:

Ak chce dobrovoľník poukázať 3 % z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.

Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3 % z dane:

  • Ak podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane označí, že poukazuje sumu do výšky 3 % (DP typ A alebo DP typ B). Povinnou prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.
  • Ak ide o zamestnanca, ktorý nepodáva daňové priznanie sám, tak vo Vyhlásení uvedie sumu do výšky 3 % a taktiež povinnou prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín + Potvrdenie o zaplatení dane.

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane