V prípade, že je Vám činnosť nášho občianskeho združenia sympatická môžete nás podporiť:

Dobrovoľníctvom: pomoc pri brigádach, verejných akciách alebo svojimi nápadmi a podnetmi ako zlepšovať našu činnosť.
Materiálne: hojdacie siete, laná, spacie vaky, knihy o prírode, detské nožíky
Finančne: Vďačne prijmeme akúkoľvek finančnú čiastku, ktorú nám darujete. Môžete tak urobiť:

Prevodom na náš účet:
2202710747 /Fio banka, a.s.
IBAN SK04 8330 0000 0022 0271 0747 (do správy pre prijímateľa prosím uveďte vaše meno a slovo „dar“)

Darovaním 2 % alebo 3 % už zaplatenej dane:
Sme riadne zaregistrovaní na príjem 2% zo zaplatenej dane v Notárskom centrálnom registri.

Vaše 2% nám v budúcnosti pomôžu:

  • sprístupniť zázemie lesného klubu v Laskomerskej doline školám a širšej verejnosti v podobe udržateľného modelu zelenej lesnej učebne.
  • zabezpečiť zážitkové aj odborné workshopy pre verejnosť
  • dobudovať prírodné ihrisko a oddychovú zónu pre deti v okolí nášho zázemia
  • absolvovať vzdelávacie programy a zabezpečiť odbornú literatúru pre sprievodcov našich mravčekov
  • organizovať voľnočasové a prázdninové aktivity pre deti
  • pokračovať v aktívnej spolupráci s lesnými klubmi na Slovensku v rámci Asociácie detských lesných klubov
  • budovať vzťahy s Asociací lesních mateřských škol v ČR a lesnými klubmi v zahraničí.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Postup pre ZAMESTNANCOV
Postup pre FYZICKÉ OSOBY,
ktoré podávajú daňové priznanie sami
Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
Postup pre DOBROVOĽNÍKOV

ĎAKUJEME

Za podporu a pomoc ďakujeme:

Lívii Halmkan www.liviahalmkan.com, Lenke a Petrovi Glézlovcom, Lucke Florkovej a Pepovi Komárovi www.peterkomar.sk, Dušanovi Bobákovi, Jurkovi Zamkovskému, Oliverovi Antić, Petrovi Kurčíkovi, Milošovi Marcinekovi, Jánovi Jankovovi, Zuzke a Tomášovi Vidovcom, Danke a Martinovi Kratochvilovcom, Silvii Benkovej, Šimonovi Šuchovi, Martinovi Rakovskému, Marekovi Cimbalistovi, Martine Vozárovej, Alenke Marcinekovej

…a všetkým, ktorí prispeli k vybudovaniu zázemia lesného klubu v Laskomerskej doline, aj všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré nám darovali 2 % z dane