Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2% občianskemu združeniu Otvorená škôlka:
Obchodné meno alebo názov: Otvorená škôlka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Banská Bystrica, 974 04, Nešporova 3,
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42302811

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnické osoby môžu poukázať 1 % alebo 2 % z dane:

  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom.

Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby(VI. Časť), sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
    • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.
  • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 1% príp. 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (! neuvádza sa nám poukázaná suma).