Údaje potrebné na vyplnenie pri poukázaní 2% občianskemu združeniu Otvorená škôlka:
Obchodné meno alebo názov: Otvorená škôlka
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Banská Bystrica, 974 04, Nešporova 3,
Právna forma:  Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42302811

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane:

 1.   Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
 2.   Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom.

  •  Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
   •    V daňovom priznaní pre právnické osoby–VI. časť sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
   •    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   •    Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.
   •    Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 1%/2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (! neuvádza sa nám poukázaná suma).