ZažiTok o.z.,
Severná 14
974 01 Banská Bystrica

e-mail: otvorena.skolka@gmail.com
mobil: 0918419303

IČO: 42302811

ZažiTok o.z. bude vaše osobné údaje (meno, priezvisko a e-mail) používať iba na zasielanie informácií o našej činnosti. Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime týmito zásadami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať – v takomto prípade nás kontaktujte na mailovej adrese otvorena.skolka@gmail.com alebo písomne na adrese ZažiTok o. z., Severná 14, 974 01 Banská Bystrica.