Príbeh o Mravenisku, ktoré skupina usilovných rodičov a ich priateľov, stebielko po stebielku, postavila pre deťúrence z lesného klubu v Banskej Bystrici. Financie na uskutočnenie jedného z našich snov sme získali priamo od ľudí – prostredníctvom verejnej zbierky na crowdfundingovom portáli Startlab podporovanej nadáciou SPP, akcie Livefunding organizovanej Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a zamestnaneckého grantu nadácie Tatrabanka.

V novembri 2016 domček na kolesách priputoval z Brna do Laskomerskej doliny.

1 2

….ale vo vnútri to veľmi útulne nevyzeralo.

3 4

Čo s tým?… nejaké nápady tu boli….

5 6

7

Tak sme sa pustili do práce …

Šikovní ockovia, bratia a kamaráti našich mravcov maringotku zateplili, obložili a vyrobili do nej parádnu postieľku na mieru.

8 9

a na jar sme už provizórne bývali …

10 11

Začiatkom leta priložili ruky k dielu ďalší zruční tatkovia a pri Mravenisku na kolesách čoskoro pribudol plot a obrovská prestrešená terasa.

12 13

Ochotní rodičia pomáhali pri natieraní a zariaďovaní maringotky a zveľaďovaní jej okola.

14 15

aj mravčeky pracovali, čo im sily stačili…

16 17 18 19

… a takto to nakoniec dopadlo.

20 21

 … tu je naša GOTKA v celej svojej kráse

22 23

ĎAKUJEME všetkým , ktorí nám pri budovaní zázemia pre detský lesný klub Mravenisko pomáhali vlastnými rukami – Dušanovi, Robovi, Jurkovi, Ivovi, Oliverovi, Goranovi, Zoranovi, Lackovi, Marekovi a Vegovi, Aďovi, Peťovi, Marekovi, Lenke a Peťovi, Katke, Lívii, Tereze, Miške, Ďurovi, Vladovi, Zuzke, Marekovi a Matejovi, Daliborovi, Vladovi , Petrovi a Milanovi a ostatným, ktorí sa zúčastnili na brigádach v Laskomerskej doline.

…  tiež všetkým tým, ktorí nás podporovali a držali nám palce.

Naša vďaka patrí aj mestu Banská Bystrica, ktoré nám poskytlo pozemok pre našu maringotku v Laskomerskej doline .