Občianske združenie ZažiTok je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 z iniciatívy skupiny rodičov detí v predškolskom veku s názvom Otvorená škôlka. Spočiatku sme organizovali celodenné výlety pre rodiny s deťmi, najmä v predškolskom veku. V okolí Banskej Bystrice sme postupne spoločne objavovali nádherné miesta a zároveň samých seba a zvlášť naše deti a ich túžbu po zážitku, reálnej skúsenosti, spontánnej a dobrodružnej hre.

Hlavným poslaním je od začiatku podpora životného štýlu, vedúceho k šetrnému a zodpovednému prístupu k sebe i okoliu. Najdôležitejšími sú pre nás hodnoty ako dôvera, úcta a rešpekt.

Všetko sa nakoniec skĺbilo do projektu Lesný klub Mravenisko. Projekt LKM je zážitkový program inšpirovaný pedagogickým konceptom detských lesných klubov. Primárne je určený pre deti predškolského veku. Snažíme sa v plnej miere rešpektovať právo detí na hru a bezpečné, prijímajúce prostredie. Podporujeme ich spontánny záujem a prejav, chuť objavovať a prirodzenú zvedavosť, túžbu zažiť dobrodružstvo a overovať svoje schopnosti. Väčšina aktivít prebieha v prirodzenom prostredí, v exteriéri (prírodné, ale aj mestské prostredie) a to celoročne. Naše sprievodkyne a sprievodcovia pri práci s deťmi využívajú aj metódy environmentálnej a globálnej výchovy s dôrazom na koncept tzv. trvalo udržateľného rozvoja, pričom preferujú voľnú a spontánnu hru a zážitkové, bádateľské a praktické aktivity.

V spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami sa okrem projektu LKM v Občianskom združení ZažiTok venujeme informačnej a poradenskej činnosti, praktickej ochrane krajiny a podpore dobrovoľníctva v banskobystrickom regióne. Zázemie, ktoré budujeme už niekoľko rokov v Laskomerskej doline slúži nielen pre potreby projektu LKM, ale má byť aj tzv. prírodnou učebňou pre deti z materských a základných škôl v Banskej Bystrici a blízkom okolí. Aj s týmto zámerom úzko spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sme tiež jedným zo zakladajúcich členov Asociácie detských lesných klubov na Slovensku.

Členovia výkonnej rady o.z. ZažiTok:

Predseda:
Ivana Sabbatini

Ďalší členovia:

Robert Sabo
Katarína Cimbalistová
Lucia Komárová
Michaela Farkašovská
Katarína Galovičová
Jaroslav Kompán

STANOVY občianskeho združenia ZažiTok