MRAVENISKO V MARINGOTKE

Príbeh o Mravenisku, ktoré skupina usilovných rodičov a ich priateľov, stebielko po stebielku, postavila pre deťúrence z lesného klubu v Banskej Bystrici. Financie na uskutočnenie jedného z našich snov sme získali priamo od ľudí – prostredníctvom verejnej zbierky na crowdfundingovom portáli Startlab podporovanej nadáciou SPP, akcie Livefunding organizovanej Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a zamestnaneckého grantu nadácie Tatrabanka.

Zbierka na maringotku

7.9.2016 sme spustili verejnú zbierku na kúpu a rekonštrukciu maringotky, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre lesný klub Mravenisko. Získali sme podporu Nadácie SPP, ktorá zdvojnásobí, každý finančný dar až do výšky 4000eur.

Našich mravcov môžete podporiť na crowdfundingovej platforme Startlab.

https://www.startlab.sk/projekty/96-mravenisko-v-maringotke/

Veľmi pekne ďakujeme.