Vo februári 2014 sme zahájili cyklus tematických víkendových výletov. Naše výlety sú určené najmä pre rodiny s deťmi, v predškolskom veku, ale sú prístupné pre kohokoľvek. Spoločne spoznávame miesta a možnosti v okolitej prírode, kde možno tráviť čas aj s najmenšími deťmi. Trasy výletov sú starostlivo vyberané tak, aby i tí najmenší mali možnosť zažiť dobrodružstvá „na vlastnej koži“, prežívať radosť z pohybu a pobytu vonku, objavovať živú prírodu a jej zákonitosti. Výlet je zvyčajne tematicky zameraný v súlade s rytmami jednotlivých častí roka (je obohatený o environmentálne ladené hry, prípadne prácu s prírodninami alebo recyklovanými materiálmi).

Výletmi sa snažíme podporovať rodiny k tomu, aby trávili spoločne čas v exteriéri, v prirodzenom prostredí, pri aktívnom pohybe. Takto trávený čas vnímame ako prevenciu chorobnosti, rozvoja vzťahu k prírode a životnému prostrediu a s tým súvisiaceho zdravého životného štýlu a zároveň utužovania medziľudských vzťahov, podporu pocitu spolupatričnosti, zdravej komunity.

Ak by ste sa aj Vy chceli podeliť s ostatnými, napríklad poznáte v okolí pekné miesto, strom, výhľad alebo chcete ostatných v rámci výletu niečo nové naučiť, navrhnite trasu alebo tému najbližšieho výletu. Tešíme sa na Vaše návrhy.