Otvorená školka o.z.,
Nešporova 3
974 04 Banská Bystrica

e-mail: otvorena.skolka@gmail.com
mobil: 0918419303

IČO: 42302811