V prípade, že je Vám činnosť nášho občianskeho združenia sympatická môžete nás podporiť:

Dobrovoľníctvom: pomoc pri brigádach, verejných akciách alebo svojimi nápadmi a podnetmi ako zlepšovať našu činnosť.
Materiálne: hojdacie siete, laná, spacie vaky, knihy o prírode, detské nožíky
Finančne: Vďačne prijmeme akúkoľvek finančnú čiastku, ktorú nám darujete. Môžete tak urobiť:

Prevodom na náš účet:
3109462157/0200(VUB)
IBAN SK03 0200 0000 0031 0946 2157 (do správy pre prijímateľa prosím uveďte vaše meno a slovo „dar“)

Darovaním 2 % alebo 3 % už zaplatenej dane:
Sme riadne zaregistrovaný na príjem 2% zo zaplatenej dane v Notárskom centrálnom registri.

Vaše 2% nám v budúcnosti pomôžu:

  • sprístupniť zázemie lesného klubu v Laskomerskej doline školám a širšej verejnosti v podobe udržateľného modelu zelenej lesnej učebne.
  • zabezpečiť zážitkové aj odborné workshopy pre verejnosť
  • dobudovať prírodné ihrisko a oddychovú zónu pre deti  v okolí nášho zázemia
  • absolvovať vzdelávacie programy a  zabezpečiť odbornú literatúru pre sprievodcov našich mravčekov
  • organizovať voľnočasové a prázdninové aktivity pre deti
  • pokračovať v aktívnej spolupráci s lesnými klubmi na Slovensku v rámci Asociácie detských lesných klubov
  • budovať vzťahy s Asociací lesních mateřských škol v ČR a lesnými klubmi v zahraničí.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Postup pre ZAMESTNANCOV
Postup pre FYZICKÉ OSOBY,
ktoré podávajú daňové priznanie sami
Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY
Postup pre DOBROVOĽNÍKOV

ĎAKUJEME

Za podporu a pomoc ďakujeme:

Lívii Halmkan www.liviahalmkan.com, Lenke a Petrovi Glézlovcom, Lucke Florkovej a Pepovi Komárovi  www.peterkomar.sk,  Dušanovi Bobákovi, Jurkovi Zamkovskému, Oliverovi Antić,  Petrovi Kurčíkovi, Milošovi Marcinekovi, Jánovi Jankovovi, Zuzke a Tomášovi Vidovcom, Danke a Martinovi Kratochvilovcom, Silvii Benkovej, Šimonovi Šuchovi, Martinovi Rakovskému, Marekovi Cimbalistovi, Martine Vozárovej, Alenke Marcinekovej

Lesnej škôlke Gaštanko

Mestu Banská Bystrica za poskytnutie pozemku pre naše zázemie

Komunitnému centru Sásová, Banská Bystrica 

Centru voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica- Yamaha hudobná škola www.volnycasbb.sk

Komunitnej nadácií Zdravé mesto www.knzm.sk

Crowdfundingovej platforme Startlab www.startlab.sk

…a všetkým, ktorí prispeli k vybudovaniu zázemia lesného klubu v Laskomerskej doline, aj všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré nám darovali 2 % z dane